BİLİMSEL PROGRAM BİLDİRİ GÖNDERİMİ KAYIT KONAKLAMA
ÖNEMLİ TARİHLER
3 Eylül
2021
Sempozyum Başlangıç Tarihi
5 Eylül
2021
Sempozyum Bitiş Tarihi
14 Ağustos
2021
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi
5 Temmuz
2021
Erken Kayıt Son Ödeme Tarihi

BİLİMSEL PROGRAM

03 Eylül 2021 – CUMA

09:00 - 10:30 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca, Prof. Dr. Yüksel Ersoy
09:00 - 09.30 Romatizmal hastalıklarda göz bulguları Doç. Dr. Servet Yolbaş
09:30 - 10.00 Romatizmal hastalıklarda deri bulguları Dr. Ahmet Karataş
10:00 - 10:30 Romatizmal hastalıklarda solunum sistemi tutulumları Doç. Dr. Erdal İn
10:30 - 11:00 Kahve Molası
11:00 - 12:00 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Eftal Yücel, Prof. Dr. Zühal Altay
11:00 - 11:30 Gut artriti ve hiperürisemi Doç. Dr. Gezmiş Kimyon
11:30 - 12:00 Psödugut tanı ve tedavisi Dr. Zeynel Abidin Akar
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 14:30 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu, Prof. Dr. Ali Şahin
13:00 - 13.30 Artritli hastaya yaklaşım Prof. Dr. Yavuz Pehlivan
13:30 - 14.00 Romatoid artritin eklem dışı tutulumları Dr. Fatih Yıldız
14:00 - 14:30 Romatoid artrit tedavisi Prof. Dr. Gökhan Keser
14:30 - 15:00 UYDU SEMPOZYUMU
Konu: Romatoid Artrit Tedavisinde Barisitinib ile Hedef: Standardın Ötesi!
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca
Konuşmacılar: Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu – Prof. Dr. Ali Şahin
15:00 - 15:10 Ara
15:10 - 16:10 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gözde Yıldırım Çetin, Prof. Dr. Süleyman Özbek
15:10 - 15:30 Paraneoplazi: romatizmal hastalıklar taklit eden kanserler Doç. Dr. Bünyamin Kısacık
15:30 - 15:50 Romatizmal hastalıkların ayırıcı tanısında enfeksiyonlar Dr. Orhan Zengin
15:50 - 16:10 İlaç kullanımı ile ortaya çıkan inflamatuar hastalıklar Dr. Edip Gökalp Gök
16:10 - 16:30 Kahve Molası
16:30 - 17:50 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Metin Özgen, Doç. Dr. Raikan Büyükavcı
16:30 - 16:50 İmmünsupresif kullanan hastalarda aşılama önerileri Dr. Aysun Aksoy
16:50 - 17:10 Kortikosteroidlere ikincil osteoproz: tanısı ve tedavisi Dr. Mehmet Nedim Taş
17:10 - 17:20 Gebelik ve laktasyon evresinde anti-romatizmal ilaçların kullanımı Dr. Mehmet Şakir Altuner
17:20 - 17:40 İnflamatuar romatizmal hastalıklarda pre-operatif hazırlık Dr. Özlem Kudaş

04 Eylül 2021 – CUMARTESİ

08:30 - 10:00 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Mesut Onat
08:30 - 09:00 Sjögren sendromu Prof. Dr. Şükran Erten
09:00 - 09:30 Sistemik lupus eritematoz Prof. Dr. Ali Şahin
09:30 - 10:00 Sistemik skleroz Prof. Dr. Gözde Yıldırım Çetin
10:00 - 10:30 Kahve Molası
10:30 - 12:00 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Haner Direskeneli, Prof. Dr. İdris Şahin
10:30 - 11:00 Polimiyaljia romatika ve büyük çaplı damar vaskülitleri Dr. Barış Gündoğdu
11:00 - 11:30 ANCA ilişkili vaskülitler Prof. Dr. Kenan Aksu
11:30 - 12:00 Behçet Hastalığı Prof. Dr. Gülen Hatemi
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 15:00 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatoş Önen, Prof. Dr. Servet Akar
13:00 - 13.30 Spondilartropatilerde gruplandırma ve tanı Dr. Mehmet Ali Balcı
13:30 - 14.00 Aksiyal ve periferal spondilartropatilerde tedavi Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu
14:00 - 14:30 Psöriyatik artrit tanı ve tedavisi Prof. Dr. Umut Kalyoncu
14:30 - 14:40 Ara
14:40 - 15:40 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cemal Bes, Dr. Tülay Yıldırım
14:40 - 15:00 İnflamatuar romatizmal hastalıkları olanlarda Covid-19 enfeksiyonu: riskler, tedbirler ve tedavi Dr. Mehmet Emin Derin
15:00 - 15:20 Covid-19 enfeksiyonu sonrası ortaya çıkan inflamatuar romatizmal hastalıklar Dr. Lütfi Akyol
15:20 - 15:40 İnflamatuar romatizmal hastalıkları olanlarda Covid-19 aşı önerileri Dr. Burak Öz
15:40 - 15:50 Kahve Molası
15:50 - 16:50 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Adem Küçük
15:50 - 16:10 Sakroiliit ve entezopatiler Dr. Sezgin Zontul
16:10 - 16:30 Daktilit ile başvuran hastada yaklaşım Dr. Samet Karahan
16:30 - 16:50 Romatolojide akılcı ilaç uygulamaları Dr. Mesuda Seda Aydoğdu
16:50 - 17:50 SÖZEL SUNUMLAR - 1
16:50 - 16:55 - SB-01 Romatoid artritli hastalarda el fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Gizem Cengiz

16:55 - 17:00 - SB-02 Romatoid artritli hastalarda kolestatik enzim yüksekliğin değerlendirilmesi
Fatih Yıldız

17:00 - 17:05 - SB-03 Romatoid artritte ikinci parmak dördüncü parmak oranı (2P:4P)
Mustafa Gür

17:05 - 17:10 - SB-04 Romatoloji Polikliniğinin Bilinirliği: Bir Anket Çalışması
Esra Suay Timurkaan

17:10 - 17:15 - SB-05 Cilt Bulguları ile Romatoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Romatizmal Tanı Dağılımının Değerlendirilmesi
Melih Pamukcu

17:15 – 17:20 - SB-06 Koronavirüsün çocuklarda etkisi: multisistemik inflamatuar sendrom (MİS-C)
Gülçin Otar Yener

17:20 - 17:25 - SB-07 Akut romatizmal ateş: Erişkinlerde erken artrit ile prezentasyonu
Hakan Apaydın

17:25 - 17:30 - SB-08 Sarkoidozis Keratokonjuktivitis Sikka İle Prezente Olabilir Mi?
Mehmet Fatih Küçük

17:30 - 17:35 - SB-09 Otoimmün hastalıklarda biyolojik tedaviler için kullanılan aydınlatılmış onam formlarının Türkçe okunabilirlik düzeyleri: Tanımlayıcı bir çalışma
Gökhan Tazegül

17:35 - 17:40 - SB-11 Mukokutanöz Behçet hastalarında serum histatin-1 ve histatin-3 düzeyleri
Ramazan Fazıl Akkoç

17:40 - 17:45 - SB-12 Anteriör Üveitin Nadir Bir Nedeni: Covid-19
Mustafa Timurkaan

17:45 - 17:50 - SB-16 Tekrarlayan karın ağrısı ve artriti olan Ailesel Akdeniz Ateşi olgusu: Yanıtsızlık mı?
Abdullah Doğan

05 Eylül 2021 – PAZAR

10:00 - 10:40 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca, Doç. Dr. Servet Yolbaş
10:00 - 10:20 IgG4 ilişkili hastalıklar Dr. Rabia Pişkin Sağır
10:20 - 10:40 Kikuchi-Fujimoto hastalığı Dr. Mustafa Gür
10:40 - 11:00 SÖZEL SUNUMLAR - 2
10:40 - 10:45 SB-10 Anti -TNF tedavi öncesinde tüberküloz ve hepatit B serolojisi taranma oranlarının değerlendirilmesi
Yurdagül Sağır Danacı

10:45 - 10:50 SB-13 Romatoloji hastalarında malignite
Mesude Seda Aydoğdu

10:50 - 10:55 SB-14 İnflmatuar Spondiloartropati İle karışan Osteoartrit vaka sunumu ve literatür derlemesi
Neşe Çabuk Çelik

10:55 - 11:00 SB-15 Akromegali hastalarında sarkopeni ve kırılganlık
Kader Uğur
11:00 - 11:30 KAPANIŞ
Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca, Doç. Dr. Servet Yolbaş