Sempozyuma -159 gün kaldı
Son Bildiri Gönderim Tarihi 12 Mart 2019
Erken kayıt yaptırmayı unutmayın.

Bildiri Gönderimi

Bildiri özetleri 24 Mart 2019 tarihine kadar Word formatında, e-posta yolu ile busra.sozeri@devent.com.tr  adresine gönderilmelidir.

Bilimsel değeri en yüksek olan ilk 20 bildiri sözel olarak sunulacaktır.

Tüm bildiri özetleri Türkçe olmalı ve sunulacak olan içeriği belirtecek şekilde gönderilmelidir.
Özette anlaşılır ve düzgün Türkçe kullanmaya özen gösterilmelidir.

İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildiri başlığı çalışmayı yansıtmalıdır ve özet başlığının sadece ilk harf büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)

Yazar isimlerinde sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.

Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel (jenerik) isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz.

Bildiri göndermede kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup, farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.

Yapılan göndermeler bildiri özetinin sonunda dipnot olarak değil metin içerisinde alıntı olarak gösterilmelidir.

Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
Sunum özetleri, başlık, yazar adları ve kurumlar hariç 300 kelimeyi geçmemelidir.
Bildirilere bir adet tablo ve bir adet grafik eklenebilir.

Bildiri özetinde yer alan yazarlardan en az birinin sempozyum kaydı yaptırması zorunludur.

***Sadece kayıt yaptırmış olan yazarların sunumları programa ve özet kitabına dahil edilecektir.