Sempozyuma -159 gün kaldı
Son Bildiri Gönderim Tarihi 12 Mart 2019
Erken kayıt yaptırmayı unutmayın.

Bilimsel Program

12 NİSAN 2019, CUMA

  SALON A
13.45-14.00 Açılış
Dr. Vedat Hamuryudan
14.00-15.30 1. Oturum
Oturum Başkanları: Dr. Remzi Çevik, Dr. Ali Şahin
14.00-14.30 Romatolojini Dünü ve Yarını
Dr. Süleyman Serdar Koca
14.30-15.00 Romatolojik Hastalarda Muayene En Kıymetli Tanı Aracıdır
Dr. Servet Yolbaş
15.00-15.30 Romatizmal Hastalıklarda Direk Grafinin Önemi
Dr. Hakan Artaş
15.30-16.00 KAHVE ARASI
16.00-17.00 2. Oturum
Oturum Başkanları: Dr. Ali Akdoğan, Dr. Gözde Yıldırım-Çetin

Solunum Sistemin Tutulumları Romatizmal Hastalıklarda En Önemli Mortalite ve Morbidite Nedenidir
16.00-16.30 Pulmoner Fibroz
Dr. Barış Gündoğdu
16.30-17.00 Pulmoner Hipertansiyon
Dr. Hakkı Şimşek
17.00-17.40 Uzmanına SoruYORUM-1
Behçet Hastalığı
  Konuşmacı: Dr. Lütfi Akyol
Tartışmacılar: Dr. Gülen Hatemi, Dr. Demet Çiçek, Dr. Mehmet Balbaba
18.00 AKŞAM YEMEĞİ
  SALON B
14:00-14:50 Sözel Sunumlar 1
Oturum Başkanları: Dr. Gürkan Akgöl,Dr. İbrahim Batmaz
14:00-14:10 Emre Aydın Lupus Nefritli Hastalarımızın Histopatolojik Alt Tiplerine Göre 2 Yıllık Klinik Takiplerinin Değerlendirilmesi
14:10-14:20 Sevinç Can Sandıkçı Geç Baslangıçlı Romatoid Artrit Hastalarında Anksiyete, Depresyon ve Yorgunluğun Değerlendirilmesi
14:20-14:30 Muhammet Şahin Elbastı Romatoid Artritli Hastalarda Anksiyete Ve Korku Seviyeleri
14:30-14:40 Burak Karakaş Romatoid Artrit-İnterstisyel Akciğer Hastalığı İçin Güçlü Silah: Rituksimab Tecrübelerimiz
14:40-14:50 Mehmet Balbaba Göz Tutulumu Olan Behçet Hastalarında İnterferon Alfa-2a Tedavisi Sonuçlarımız  
16:00-16:40 Sözel Sunumlar 2
Oturum Başkanları: Dr. Arif Gülkesen,Dr. Mehmet Karakoç
16:00-16:10 Fatih Albayrak Vaskülitlerin Tedavisinde Biyolojik Ajanlar: Tek Merkez Deneyimi
16:10-16:20 Esma İnan Yüksel Orogenital Aftöz Lezyonlar: Behçet Taklitçileri
16:20-16:30 Ersin Gözcü Romatizmal Hastalıkları Olan Taşralılar Daha Az Oranlarda Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Başvurmaktadır
16:30-16:40 Gizem Cengiz Tofüslü Gut Ve Kardiyovasküler Hastalığı Olan Vaka

13 NİSAN 2019, CUMARTESİ

  SALON A
08.30-09.20 Uzmanına SoruYORUM-2
Sistemik Lupus Eritematoz
  Konuşmacı: Dr. Senem Tekeoğlu
Tartışmacılar: Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, Dr. Yaşar Yıldırım
09.20-10.00 Uzmanına SoruYORUM-3
Vaskülitler
  Konuşmacı: Dr. Gökçe Kenar
Tartışmacılar: Dr. Kenan Aksu, Dr. Ömer Karadağ
10.00-10.20 KAHVE ARASI
10.20-11.00 Uzmanına SoruYORUM-4
Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıkları
  Konuşmacı: Dr. Mustafa Çakan
Tartışmacılar: Dr. Özgür Kasapçopur, Dr. Metin Kaya Gürgöze, Dr. Serdal Uğurlu
11.00-11.40 Uzmanına SoruYORUM-5
Hiperürisemi ve Gut Hastalığı
  Konuşmacı: Dr. Zeynel Abidin Akar
Tartışmacılar: Dr. Gezmiş Kimyon, Dr. Metin Özgen
11.40-12.20 Uydu Sempozyumu

Moderatör: Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca
Konu Başlığı: “Hayata İz Bırak: SpA Tedavisine Yaklaşım”
11:40-11:45  Açılış 
Dr. Süleyman Serdar Koca
11:45-12:00 “SpA Tedavisinde Bütünleyici Yaklaşım”  
Dr. Gözde Yıldırım Çetin
12:00-12:15 “Gerçek Yaşam Verileri Işığında Golimumab” 
Dr. Ali Şahin
12:15-12:20 Kapanış&Soru-cevap
12.20-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-14.10 Uzmanına SoruYORUM-6
Ankilozan Spondilit
  Konuşmacı: Dr. Mehmet Ali Balcı
Tartışmacılar: Dr. Servet Akar, Dr. Yüksel Ersoy
14.10-14.50 Uzmanına SoruYORUM-7
Psöriyatik artrit
  Konuşmacı: Dr. Duygu Tecer
Tartışmacılar: Dr. Sedat Kiraz, Dr. Derya Uçmak
14.50-15.30

Panel – Spondiloartritlerin Tedavisinde Güncel Gelişmeler
Oturum Başkanları: Dr. Remzi Çevik, Dr. Metin Özgen

14.50-15.10 Spondiloartritlerin tedavisinde TNF İnhibitörleri Dışındaki Biyolojik Tedavi Ajanlarının Yeri 
Dr. Servet Yolbaş
15.10-15.30 Ankilozan Spondilit ve Psoriatik Artrit Tedavisinde Sekukinumab Deneyimimiz 
Dr. Ahmet Karataş
15.30-16.00 KAHVE ARASI
16.00-16.40 Uzmanına SoruYORUM-8
Romatoid Artrit
  Konuşmacı: Dr. Levent Kılıç
Tartışmacılar: Dr. Vedat Hamuryudan, Dr. Süleyman Özbek, Dr. Erhan Çapkın
16.40-17.20 Uzmanına SoruYORUM-9
Kreatin kinaz yüksekliği olan hastaya yaklaşım ve Enflamatuar miyopatiler
  Konuşmacı: Dr. Ahmet Karataş
Tartışmacılar: Dr. Soner Şenel, Dr. Cemal Bes
17.20 KAPANIŞ
18.00 AKŞAM YEMEĞİ
  SALON B
10:20-12:00 Sözel Sunumlar 3
Oturum Başkanları: Dr. Şükran Erten, Dr. Raikan Büyükavcı
10:20-10:30 Nevzat Gözel İç Hastalıkları Asistanlarının Romatolojide Tedavi Yönetimleri İle İIgili Farkındalık Düzeyleri 
10:30-10:40 İsmail Çakmak İnflamatuar Romatizmal Hastalıklarda Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları: Etkinlikler Ve Hasta Tercihleri
10:40-10:50 Mehmet Serkan Kılıçoğlu El Osteoartriti Olan Hastalarda El Osteoartriti Fonksiyonel İndeksi (FIHOA-FUNCTIONAL INDEX FOR HAND OSTEOARTHRITIS)Anketinin Türkçe Adaptasyon Ve Validasyonu
10:50:11:00 Mehtap Aykaç Çebiçci Obezitenin Diz Osteoartritli Hastalarda Eklem İçi Kortikosteroid Tedavisi Üzerine Etkisi
11:10-11:20 Tülay Yıldırım Ankilozan Spondilitli Hastalarda Nöropatik Bel Ağrısının Değerlendirilmesi
11:20-11:30 Metin Özgen Ankilozan Spondilit tanılı hastada Erişkin Başlangıçlı Still Hastalığı
11:30-11:40 Kevser Nihal Aykaç İnflamatuar Barsak Hastalığı ve Sakroiliit Sıklığı Arasındaki İlişki
11:40-11:50 Gökhan Önce Sık Görülen Bir Hastalığın Nadir Görülen Bir Sebebi: Okronozis 
11:50-12:00 Kader Uğur Diyabetik Ayak Ülserinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi

POSTER SUNUMLAR

     
PS - 001 Mehmet Aslan Romatoid Artrit Hastalarında Helicobacter Pylori  
PS - 002 Levent KILIÇ Romatoid Artrit Seyrinde Gelişen Bir Large Granüler Lenfositik Lösemi Öyküsü
PS - 003 Feyza FIRAT Şiddetli Lenfositik İnterstisyel Pnömoni İle Prezente Olmuş Bir Sjögren Sendromu
PS - 004 Ahmet BOZKURT Sistemik Lupus Eritematozuslu Bir Olguda Otoimmün Hepatit
PS - 005 Alper SARI Sistemik Skleroz Hastasında Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazisini Taklit Eden Kardiyak Tutulum
PS - 006 Tuğba ZORLU Sistemik Lupus Eritematozis İle İlişkili Kore Gelişen Bir Olgu
PS - 007 Emrah Özkan Kronik İshal Ve Artrit İle Prezente Olan Behçet Olgusu
PS - 008 Elif YILDIRIM Hemoptizi Ve Pulmoner Hemoraji İle Prezente Olan Behçet Hastalığı Olgusu
PS - 009 Umut AYDIN İdyopatik Granülomatöz Mastit Olgusu
PS - 010 Selcen Göktürk Vicdanlı Sulfasalazin Kullanımı İle İlişkili Dress Sendromu
PS - 011 Yakup AYDOĞAN Miyopatili Olguda Panhipopitüitarizm